Stödmedlem företag/organisation steg 3/3

Tack för att du vill bli stödmedlem! Du gör vårt fortsatta arbete möjligt, vi är helt beroende av medlemsavgifter, frivilliga donationer och bidrag för att fortsätta utvecklingen av våra digitala demokrativerktyg.

Du väljer på vilken nivå ditt företag/din organisation vill stödja oss nedan: 

>