Företag

Frigör dina anställdas fulla potential

Öka dina anställdas motivation och arbetsvilja. Tillvarata deras expertkunskap och slipp dyra konsultarvoden. 

Problemet

Studier visar att 63% av alla anställda är oengagerade och bara går till jobbet för att få pengar. En oengagerad anställd är varken kreativ, lösningsorienterad eller effektiv utan riskerar snarare att bidra till en kultur där alla försöker göra minimalt. Studier visar att anställda maskar i genomsnitt 2h per dag. [1]

lösningen

En avgörande orsak till att anställda maskar är att de inte ges inflytande samt att cheferna inte tillvaratar deras kunskap och förmågor. Med digital demokrati kan du ge dina anställda äkta inflytande, vilket förvandlar dem till jämlika kreativa medarbetare med hög arbetsvilja och ansvarskänsla för företagets framtid.

Varför digital demokrati?


  • Inflytande skapar engagemang
    Använd Flowback - vårt verktyg för digital demokrati och ge dina anställda reellt inflytande i företaget. Anställda som får vara med och styra företaget och sina arbetsuppgifter blir engagerade, motiverade och tar ansvar.
  • Slipp dyra konsultarvoden
    Ingen känner ditt företaget bättre än de anställda. Använd Flowback för att skapa en kultur där anställda föreslår och röstar om förbättringsförslag direkt istället för att gå omvägen via att intervjuas av dyra konsulter. 
  • Den som äger tar ansvar
    Anställda som uppmuntras bli medägare i sitt företag tar ökat ansvar för företagets utveckling. Med Flowback blir det enkelt att organisera ett företag som en självstyrande enhet ägda av sina anställda.


Referenser

[1] https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/jPw5Bo/sa-mycket-maskar-vi-pa-vara-jobb

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>