FAQ

Q: När släpps Flowback?
A: Flowback version 1.0 beräknas släppas i vår. Vill du veta mer om konferensen och festen? Anmäl ditt intresse här så skickar vi ut mer information. 


Q: Är digital demokrati applicerbart i större skala?
A: Vi vet inte var det är applicerbart eftersom digitala demokrativerktyg som delegering, kvadratisk röstning och prediction markets ännu inte testats i stor skala för att styra ett land. Huruvida det fungerar för stora organisationer och länder är en empirisk fråga som kräver mera forskning. Vi förespråkar att våra verktyg testas initialt i gräsrotsrörelser, som ideella föreningar, politiska föreningar, kooperativ, fackförbund osv. för att sedan kunna sprida sig underifrån och upp till allt större organisationer. Då blir det möjligt att organiskt justera de digitala verktygen för de utmaningar som allt större organisationer kräver. I ett senare skede när mer data samlas in och mer forskning gjort på området kan experiment med digital demokrati i stora organisationer och länder börja genomföras.

Q: Är digital demokrati säkert?
A: Distributive ledger technology (DLT) skapar nya möjligheter till säker röstning online där användare kan verifiera om röstningen gått rätt till eller inte efter den gjorts, och kan göra om den om det skulle gå fel. Estland har genomfört omröstningar digitalt, där man har kunnat validera att säkerheten gått bra efteråt.

Q: Om människor röstar online hemifrån så kan de tvingas att rösta på något av andra 
A: Det stämmer, detta problem gäller dock även vid fysiska omröstningar: det finns risk att någon inte tillåter dig att gå till vallokalen, försöker påverka hur du röstar genom att sticka valsedlar i händerna på dig vid själva vallokalen eller manipulerar poströster. Om en organisation oroar sig för påtryckningar är en enkel lösning att du får din röstningslänk någon slumpad tid under tre veckor (det är sällan någon sitter med en pistol mot ditt huvud under tre veckor). Andra lösningar är dynamiska röstningar som inte tar slut eller att ha digitala valbås, vilket redan finns idag, de utesluter annan elektronik, skannar av och är svåra att hacka.  

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>