Personal

I vårt arbetet för mer inkluderande och demokratiska beslutsprocesser är det viktigt att leva som man lär. Därför har vi inte enbart anställt professionella seniora utvecklare. Vi har ett blandat team där vi prioriterat unga med olika funktionsvariationer och diagnoser som autism, asperger, RSI, agorafobi. Det har inte bara givit unga i utanförskap möjlighet att bidra och utvecklas, det har också lett till nya insikter, arbetssätt och till att vi kunnat utveckla en betydligt bättre produkt.

Utvecklare

Marcus Kalmar

Fullstack-utvecklare med fokus på apputveckling, speciellt med Flutter-ramverket och viss erfarenhet av React.

IT-Support

Siamand shahkaram

Har studerat datavetenskap, men hoppade av som alla framgångsrika entreprenörer. Ansvarig för support kring föreningens IT-system, både internt och externt. 

Utvecklare

Yuliya Hagberg

Hon kommer från Ukraina och arbetar med UX och design. Hennes främsta mål är inkluderande och vacker design. Hon talar fem naturliga språk och skriver på fem programmeringsspråk.

UTVECKLARE, AI-expert

Noah Löfquist

Noah har en gedigen erfarenhet av att leda innovativa projekt och står i framkant när det gäller att kombinera AI med strategisk ledning. Som en central person i startup-miljöer har han utmärkt sig för att styra team mot en framgångsrik integration av AI-teknik.

IT-Testare

Emil Svenberg

Filosof, lekmannamässig ekonom, musiker och programmerare. Jobbar som IT-testare hos oss.

AI-säkerhet

Jonas Hallgren

Jonas har utvecklat Predictive Liquid Democracy för att passa en AI-implementering och säkerställer att Flowback utvecklas för mänsklighetens bästa. Jonas har tidigare startat flera organisationer inom AI Safety & har som forskare bidragit till AI Safety-fältet under de senaste tre åren.

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>