Ordlista

IT och datorer är något som många anser vara svårbegripligt, därav uppstår problemet att många viktiga frågor inom området inte får den opinionsbildning kring sig som borde uppstå. Nedan följer en teknisk ordlista över begrepp som förekommer på hemsidan. 

Öppen källkod (open source på engelska) – ägandet av programmets kod är på en öppen licens, vilket innebär att det ägs gemensamt av alla. Detta innebär att det finns folklig kontroll över hur programmet fungerar – och kan garantera att några inbyggda bakdörrar som kan leda till informationsläckage inte finns. 

Proprietär mjukvara (proprietary software på engelska) – ägandet av programmets kod ägs privat. Detta innebär att det inte finns folklig kontroll över hur programmet fungerar och kan inte garantera huruvida några inbyggda informationsläckage finns. 

Distinktionen mellan hårdvara och mjukvara (samt deras relation) – användaren kommunicerar med hårdvaran genom sin input (vilket kan vara tangenttryck) som sedan kommunicerar med operativsystemet, som till sist kommunicerar med applikationen och ger en output till användaren. Under alla dessa kommunikationer kan information läcka. Alla dessa kan vara “open source”: hårdvara, operativsystem samt mjukvara. Exempel på hårdvara: Intel och Nvidia är inte open source, medan Novena och Arduino är det. Exempel på operativsystem: Windows och Mac är inte open source, medan Linux och OpenBSD är det. Exempel på mjukvara: Microsoft Word är inte open source, medan LibreOffice är det.

Server – ett datorsystem som ‘betjänar’ andra datorsystem (kallade klienter) i ett datornätverk kallas för server.

Peer-to-peer-nätverk – är ett icke-hierarkiskt nät, ett datornätverk av kopplade noder (datorer) som inte kommunicerar enligt klient-server-modellen.

Databas – en samling organiserad information som lagras i ett datorsystem.

Blockchain – är en distribuerad (decentraliserad) databas (DLT, det finns andra), det vill säga en databas som lagras i många kopior – en på varje nod (dator) i ett peer-to-peer-nätverk. Genom kryptografiska funktioner och att allt som sker hamnar på en länkad (varje tillägg är beroende på historiken) lista, blir ändring av databasen (genom exempelvis dataintrång) alltid märkbara (till skillnad från andra system) så att noderna (datorerna, och därmed användarna) kan återställa systemet.

Backend och frontend – frontend är koden kring det du ser på en sida, backend är all annan kod som påverkar sidan.


Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>