Nätverk

Fatta beslut utan dagordningar och styrelser

Lösa nätverk och aktivistgrupper utan en formell struktur med stadgar, styrelse och dagordnings möten kan använda digital demokrati för att fatta beslut.

Problemet

Det finns fördelar med att välja nätverket som organisationsform: man slipper hierarkier, styrelser, dagordningar och protokoll. Ett avgörande problem är dock att många nätverk kan få svårt att agera handlingskraftigt tillsammans - hur ska man kunna fatta viktiga beslut tillsammans och styra över en gemensam pott med pengar? 

lösningen

Digital demokrati erbjuder nya möjligheter för nätverk att organisera sig och fatta snabba och effektiva beslut tillsammans. På ett forum online kan alla delta på jämlika villkor med att diskutera, lägga förslag och rösta. Det blir möjligt att organisera nätverket, arbets-dela och driva gemensamma frågor utan att behöva bilda en ideell förening. 

Varför digital demokrati?


  • Fatta beslut utan att bilda en ideell förening
    Använd Flowback - vårt verktyg för digital demokrati och ge nätverket möjlighet att fatta beslut utan formella dagordningar, protokoll, årsmöten och styrelser.
  • Prioritera hur gemensamma resurser ska användas
    Som nätverk har ni inget förenings-konto eller beslutsstruktur för att anta en budget. Med Flowback kan ni enkelt prioritera hur en gemensam pott med pengar ska användas genom smarta verktyg för omröstningar om budgetar. 
  • Helhetslösning för planering och möten
    Som ett nätverk kan det vara svårt att ha råd att köpa in avancerade verktyg för videomöten, dokumenthantering m.m. Använd våra gratis videomöten, system för dokumenthantering och mötes-scheman.  

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>