Myndigheter

Effektivare förvaltning och medborgardialog

Myndigheter styrs demokratiskt på riksnivå och lämpar sig inte för autonomt styre. Däremot kan ökat medarbetarinflytande samt en god medborgardialog bidra till effektivare arbetssätt, kostnadsbesparingar och kvalitetsförbättringar.

Problemet

Myndigheter är och måste vara toppstyrda för att upprätthålla lag och ordning i Sverige. Att som anställd bara lyda och verkställa utan inflytande riskerar dock leda till låg arbetsmoral. Studier visar att vi maskar i genomsnitt 2h per dag, i tjänstemannayrken som tillbringar stor tid framför datorn maskas det ibland upp till halva arbetsdagen [1]. Lågt engagemang ökar risker för illojalitet och korruption.

Lösningen

Med bra verktyg för digital demokrati kan myndigheter se till att tjänstemännen åtminstone har starkt inflytande i alla frågor där det finns utrymme för medbestämmande, vilket ökar arbetsviljan, effektiviteten och innovationstakten inom offentliga förvaltningar. Det blir också möjligt att engagera medborgare i processen att utvärdera, lägga förslag och aktivt förbättra myndigheternas arbetsmetoder.

Varför digital demokrati?

 • Inflytande skapar engagemang
  Använd Flowback - vårt verktyg för digital demokrati och ge dina anställda reellt inflytande i frågor om arbetssätt, arbetsmiljö, effektiviseringar och kvalitetsförbättringar. Tjänstemän som får påverka sin arbetsdag blir engagerade, motiverade och tar ansvar.
 • Ökad transparens
  Genom att myndighetsbeslut och offentliga handlingar görs tillgängliga på ett standardiserat, transparent och användbart sätt online kan myndigheterna effektivisera sin dokumenthantering samtidigt som möjligheten till uppföljning och delaktighet förbättras.
 • Förutsäg framtiden 
  Slipp blint köpa dyra konsulters och rådgivares råd som kan bygga på en kognitiv bias eller okunskap om er myndighet. Utnyttja istället den kollektiva intelligensen hos de anställda tjänstemännen genom en prediction-markets som beslutsstöd.
 • Engagera medborgarna
  Engagera medborgarna i förbättringsarbetet genom att samla in upplevelser, åsikter och förslag som ligger till grund för att optimera verksamheten ytterligare. 

Referenser

[1] https://www.svd.se/a/a72aedbb-d4e6-3893-8f09-94088f5a0929/sa-mycket-maskar-vi-per-arbetsdag

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>