Vision

Demokrati är inte "bara" en fin och snäll vision. Demokrati är dessutom lönsamt och rationellt. Allt från ideella organisationer till företag, politiska partier och stater tjänar på att tillvarata allas kompetenser, intressen, kunskap och kreativitet. Så blir vi smartare och mer handlingskraftiga tillsammans. 

Men ska det vara möjligt krävs kunskap och bra demokrativerktyg. Därför har vi grundat föreningen för digital demokrati. Vi finns här för att:

  • Utveckla bra open-source verktyg som kan användas av alla utan kostnad för att fatta bättre beslut. 
  • Sprida kunskap och väcka intresse för effektiva demokratiska beslutsmetoder och organisationsformer genom att erbjuda demokrati-workshops, föreläsningar och kurser i demokratiska arbetssätt.

Genom att börja implementera mer demokratiska arbetsformer underifrån i mindre delar av samhället, så som kommunal nivå, fackföreningar, fabriker och kooperativ, till högre nivåer, så kan våra demokratiska metoder och digitala verktyg successivt utvecklas, förbättras, skalas upp. Vår förhoppning är att våra verktyg på sikt ska kunna implementeras även på regional, nationell eller till och med global nivå. 

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>