Vision

Vår vision är ett hållbart, rättvist och demokratiskt samhälle där varje människan är inkluderad, delaktig och har inflytande såväl i vardagen, på arbetsplatsen som över samhället i stort.

Ska vi klara framtidens stora utmaningar som miljöförstöring, global uppvärmning, risk för kärnvapenkrig, ökad ekonomisk ojämlikhet, pandemier och globala finanskriser behöver vi hjälpas åt. Genom att tillvarata allas kompetenser, intressen, kunskap och kreativitet blir vi smartare och mer handlingskraftiga tillsammans.
 
Mer demokrati är inte bara en utopisk vision, det är något som i dagens digitala tidsålder är i högsta grad konkret, möjligt och rationellt, för såväl ideella organisationer och företag som politiska partier och stater. Men för att komma dit krävs dels kunskap och dels bra demokrativerktyg. Därför har vi grundat föreningen för digital demokrati. Vi finns här för att hjälpa din organisation att:

  • Utveckla innovativa open-source-verktyg för er organisations behov.
  • Förbättra er interna demokrati genom att erbjuda en genomlysning av er interna demokratikultur och ta fram förslag på mer demokratiska arbetssätt som kunde öka er produktivitet.
  • Sprida kunskap och väcka intresse för effektiva demokratiska beslutsmetoder och organisationsformer genom att erbjuda demokrati-workshops, föreläsningar och kurser i demokratisk organisering. 

Genom att börja implementera mer demokratiska arbetsformer underifrån i mindre delar av samhället, så som kommunal nivå, fackföreningar, fabriker och kooperativ, till högre nivåer, så kan våra demokratiska metoder och digitala verktyg successivt utvecklas, förbättras, skalas upp.

Vår förhoppning är att våra verktyg på sikt ska kunna implementeras även på regional, nationell eller till och med global nivå. Hittills finns dock inte tillräckligt med studier på tillämpandet av digitala demokrativerktyg för beslutsfattande på högre nivåer i samhället. I nuläget rekommenderar vi därför enbart små och medelstora organisationer och företag att använda våra verktyg. 

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>