Länder

Digital demokrati för att styra ett land?

I nuläget finns inget land som tillvaratar den fulla potentialen med digital demokrati för att styra sig självt. Detta är ett forskningsfält inom vilket vi ännu inte har några tydliga rekommendationer.


Vår långsiktiga vision är att hela länder och hela världen ska kunna styra sig själva genom digital demokrati, men ska det vara möjligt krävs först mer utförliga studier och experiment på olika digitala demokrativerktyg.  

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>