Politiska & fackliga organisationer

Låt medlemmarna bestämma på riktigt.

Politiska och fackliga förbund och föreningar utgörs av medlemmar med vitt skilda kompetenser, intressen, åsikter och idéer. Med digital demokrati blir det svårare för ledningen att köra över sina medlemmar. Allas röster kan höras och komma till sin rätt. 

Problemet

Många engagerade gräsrötter upplever att ledningarna i deras partier och fackförbund inte lyssnar på dem. I en uppmärksammad studie visades att det förekommer en genomsnittlig åsiktsskillnad mellan representanterna i Riksdagen och vanliga väljare på 13 procentenheter. Forskarna drog slutsatsen att ett slumpmässigt urval av 349 personer i befolkningen i princip alltid lett till lägre åsiktsskillnader. [1] Ett exempel är att väljarna i Sverige vill begränsa vinsterna i välfärden, men partiledningarna tycker inte det. [2] En annan fråga är Nato, där partiledningarna i rödgröna partier på kort varsel beslutat att gå med trots att en majoritet av deras väljare var emot.

lösningen

Med bra verktyg för digital demokrati kan gräsrötterna mötas, diskuteras, koordinera sig och uttrycka sina samlade åsikter i viktiga frågor. Både inför årsmöten och kongresser samt som snabb reaktion på viktiga beslut som avvägs av ledningen. När gräsrötterna kan gå samman och uttrycka sin vilja på en digital demokrati-plattform blir det svart på vitt om ledningen planerar köra över sina gräsrötter, vilket gör ett sådant beslut svåre att fatta. Digital demokrati kan användas året om för att mobilisera och engagera medlemmarna När allas kunskap och potential tillvaratas kommer hela rörelsen tillsammans fatta bättre och klokare beslut än om en liten elit i toppen styr. 

Varför digital demokrati?


  • Reellt inflytande skapar engagemang
    Använd Flowback - vårt verktyg för digital demokrati och ge medlemmarna reellt inflytande i din organisation året runt. Medlemmar som får vara med och påverka på riktigt blir engagerade, motiverade och tar ansvar. 
  • Håll ihop organisationen 
    Medlemmarnas upplevelser formar ständigt organisationen, och vice versa. Med Flowback belönas och främjas samarbete och fokus på sakfrågor istället för intriger, konflikter och tillfälliga koalitioner.
  • Full transparens och öppenhet främjar demokratin
    Genom att använda sig av verktyg för digital demokrati internt så blir strukturen för beslutsfattande transparent och tillgänglig för alla medlemmar. Handlingar kan laddas upp på ett standardiserat sätt och läsas av alla. Öppenhet skapar förtroende och samarbete.


Referenser

[1] David Karlsson (2018). ”Företrädarskap i riksdagen”.

[2] Katalys (2021). "Den ignorerade majoriteten"

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>