Aktieägare

Vill du som aktieägare ha ökat inflytande? 

Som aktieägare är du med och äger ett företag, men hur mycket inflytande har du i praktiken över företagets verksamhet? 

Problemet

Som aktieägare har du i nuläget enbart rösträtt på bolagstämman varje år och måste då närvara fysiskt. Det innebär att många mindre aktieägare inte engagerar sig och tar ansvar för företagen de är delägare i utan i huvudsak bara äger aktier passivt och kortsiktigt för att tjäna pengar. 

Lösningen

Med bra verktyg för digital demokrati kan aktieägare engageras kontinuerligt året om och bidra med att lösa problem, komma men konstruktiva förslag och involveras i företagets utveckling och arbete. Det uppmuntrar till mer långsiktigt och hållbart ägande.

Varför använda Digital Demokrati?

  • Påverka året om 
    Använd Flowback, vårt verktyg för digital demokrati för att lägga förslag, rösta och vara med och påverka företaget året om - inte bara på bolagsstämman.
  • Rösta inte bara med plånboken
    På Flowback kan röstkrediter delas ut till alla i proportion till andel aktier. Men kunskap, intresse och förmågan att fatta långsiktiga, kloka beslut korrelerar inte alltid 1:1 med störst aktieplånbok. Med hjälp av kvadratisk röstning kan alla ägares samlade preferenser viktas samman på ett effektivare sätt som stödjer ökad långsiktighet samtidigt som mer inflytande garanteras till storägarna. 
  • Ligg steget före börsen
    Fatta inte beslut först - och låt börsen utvärdera sen. Ta hjälp av börsens mekanismer för att lägga ut avgörande beslut på en prediktions-marknad: få ägarnas och marknadens samlade bedömningar för sannolikheten att avgörande val ska medföra önskvärda resultat på förhand, istället för att drabbas av marknadens hårda bedömning i efterhand.

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>