Hjälp oss lansera vår förening!

Stöd oss inför lanseringen


För att kunna lansera vår förening för Digital Demokrati behöver vi din hjälp! Vi behöver behöver pengar för att:

  • Lokalhyra ABF-Stockholm den 26e November (3000:-) för att hålla i en föreläsning. 
  • Boka plats för bokbord (1000:-)
  • Köpa in två roll-up (2000:-)
  • Köpa in T-shirts med vår logga och budskap (5 000:-) 
  • Trycka upp foldrar (2000:-) 
  • Trycka up pins och annat material (2000:-)

Totalt behöver vi samla in 15 000:- före den 31 oktober för att ha råd med bokbord, material och föreläsning den 26e November. Vi är mycket tacksamma för ditt stöd! :) 


>