Kommuner

Bygg kommunen tillsammans med invånarna


Problemet

En kommun har massor av information att ta hänsyn till i form av regler och annat, samt beslutsunderlag för mängder av beslut med olika alternativ, där det dessutom ska kunna finnas transparens för en medborgare – vilket är svårt att åstadkomma på ett bra sätt.   

lösningen

Med bra verktyg för digital demokrati kan kommuner strukturera upp informationen internt efter användningsområde och offentliggöra dokument som ska offentliggöras på ett enkelt sätt, där allt som kan finnas i samma portal gör det, med effektiva, säkra, digitala beslut som automatiskt dokumenterar, med möjlighet för medborgare att säga sitt och ge en respons på kommunal verksamhet.  

Varför digital demokrati?


  • Inflytande skapar engagemang
    Använd Flowback - vårt verktyg för digital demokrati och ge kommunens anställda och invånare reellt inflytande. De som får vara med och styra sina arbetsuppgifter och den lokala kommunala servicen blir engagerade, motiverade och tar ansvar.
  • Slipp dyra konsultarvoden
    Ingen känner kommunen bättre än de anställda och innevånarna. Använd Flowback för att skapa en kultur där anställda och kommun-invånarna föreslår och röstar om förbättringsförslag direkt istället för att gå omvägen via att intervjuas av dyra konsulter. Använda invånarnas kollektiva intelligens optimalt via prediction markets så slipper kommunen blint behöva lite på konsulter eller råka falla för en kognitiv bias eller okunskap hos externa experter. 
  • Strukturera upp beslut och dokument effektivt och transparent 
    Genom att använda sig av verktyg för digital demokrati internt så blir strukturen för beslutsfattande transparent och offentliga handlingar kan laddas upp på ett standardiserat och användbart sätt tillgängliga för alla i kommunen.

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>