Kommuner

Bygg kommunen tillsammans med invånarna


Problemet

Att som anställd i en kommun bara lyda och verkställa utan inflytande riskerar leda till låg arbetsmoral. Studier visar att vi maskar i genomsnitt 2h per dag, i tjänstemannayrken som tillbringar stor tid framför datorn maskas det ibland upp till halva arbetsdagen [1]. Lågt engagemang ökar risker för illojalitet och korruption. Desamma gäller kommunens invånare - utan insyn i verksamheten och substantiellt inflytande minskar ansvarstagandet för det gemensamma. 

lösningen

Med bra verktyg för digital demokrati kan kommuner strukturera upp och offentliggöra dokument som ska offentliggöras på ett enkelt sätt. Kommunens anställda och invånare kan involveras i effektiva, säkra, digitala omröstningar som automatiskt dokumenteras. Det skapar högre engagemang och ansvarskänsla hos kommunens invånare och anställda. 

Varför digital demokrati?


  • Inflytande skapar engagemang
    Använd Flowback - vårt verktyg för digital demokrati och ge kommunens anställda och invånare reellt inflytande. De som får vara med och styra sina arbetsuppgifter och den lokala kommunala servicen blir engagerade, motiverade och tar ansvar.
  • Slipp dyra konsultarvoden
    Ingen känner kommunen bättre än de anställda och innevånarna. Använd Flowback för att skapa en kultur där anställda och kommun-invånarna föreslår och röstar om förbättringsförslag direkt istället för att gå omvägen via att intervjuas av dyra konsulter. Använda invånarnas kollektiva intelligens optimalt via prediction markets så slipper kommunen blint behöva lite på konsulter eller råka falla för en kognitiv bias eller okunskap hos externa experter. 
  • Strukturera upp beslut och dokument effektivt och transparent 
    Genom att använda sig av verktyg för digital demokrati internt så blir strukturen för beslutsfattande transparent och offentliga handlingar kan laddas upp på ett standardiserat och användbart sätt tillgängliga för alla i kommunen.

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>