Entrepenörer

Bygg goda relationer med dina kunder 

Som entreprenör är det viktigt att lära känna sin kund, bygga relationer och förtroende. Låt kunden väcka förslag om ditt nästa projekt, diskutera och rösta.

Problemet

Som entreprenör är det komplicerat och dyrt att ständigt genomföra marknadsundersökningar om sina kunders preferenser. Kunderna är sällan motiverade att svara på långa formulär. Många upplever att företagen inte lyssnar på dem utan snarare försöker hitta på nya behov genom aggressiv marknadsföring.

lösningen

Använd digital demokrati för att bygga en djuplodande relation till dina kunder. Visa att ni är ett lyssnande företag som bryr sig, tar kundernas preferenser, idéer och initiativ på allvar. Bygg ett gräsrots-community kring ditt företag med lojala följare som är medskapare i ditt företags utvecklingsprocess. 


Varför använda digital demokrati?

  • Lär känna din kund
    Använd vårt digitala demokrativerktyg Flowback för att Samla in data om vad dina kunder tycker, hur de använder dina produkter och om deras behov genom att koppla ett diskussionsforum och gräsrots-community till ditt företag
  • Låt kundens preferenser styra utvecklingen
    Låt kunderna diskutera, lägga förslag, rösta och rangordna nya features som ni faktiskt implementerar. Äkta kund-inflytande skapar engagemang och lojalitet
  • Lojala kunder stannar kvar
    Skapa engagemang bland dina kunde genom regelbunden feedback om hur det går i företaget, involvera kunderna i företagets centrala beslut och produktutveckling. Visa att ditt företag lyssnar och bryr sig på allvar.  

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>