Ideell förening

Samarbeta effektivare och nå era mål

Som ideell förening är ni en grupp människor som vill samarbeta för att främja ett tydligt ändamål. Att samarbeta är inte alltid lätt - men digital demokrati öppnar nya möjligheter till konstruktiva samarbetsformer. 

Problemet

Ibland kan dagordningar, protokoll, möten utan slut trötta ut och avskräcka medlemmar från engagemang. Dåliga styrelser, intriger eller konflikter kan också ställa till det och försvåra effektivt och konstruktivt samarbete i en förening. Problemen förstärks ofta av att medlemmarna inte alltid kan kommunicera med varandra, säga vad de tycker eller vara med och påverka annat än en gång per år på årsmötet. 

lösningen

Med digital demokrati kan alla medlemmar inkluderas och involveras i en kontinuerlig och effektiv dialog där nya frågor avhandlas och kommer upp till beslut efterhand som behov uppstår. Full transparens möjliggör granskning och uppmuntrar hederlighet, samarbete och fokus på sakfrågor istället för att konspirationsteorier bildas om vad olika grupperingar sysslar med.  

Varför använda digital demokrati?


 • Reellt inflytande skapar engagemang
  Använd Flowback - vårt verktyg för digital demokrati och ge medlemmarna reellt inflytande i din organisation året runt. Medlemmar som får vara med och påverka på riktigt blir engagerade, motiverade och tar ansvar.
 • Håll ihop organisationen 
  Medlemmarnas upplevelser formar ständigt organisationen, och vice versa. Med Flowback främjas samarbete och fokus på sakfrågor istället för intriger och konflikter.
 • Full transparens och öppenhet främjar demokratin
  Genom att använda sig av verktyg för digital demokrati internt så blir strukturen för beslutsfattande transparent och tillgänglig för alla medlemmar. Handlingar kan laddas upp på ett standardiserat sätt och läsas av alla. Öppenhet skapar förtroende och samarbete.

Flowback - ett komplett CRM system

För att ytterligare underlätta för ideella föreningar håller vi på att bygga ut Flowback till ett komplett CRM-system som tillgodoser en ideell förenings alla behov med följande funktioner:

 • Widget för donationer & medlemsavgifter
  Open-source widget du kan lägga på er förenings hemsida för att ta emot donationer och medlemsavgifter. 
 • Automatisk bokföring 
  Inbetalda medlemsavgifter och donationer bokförs automatiskt
 • Medlemmar kan rapportera kvitton och få ersättning
  Möjlighet för alla medlemmar att ladda upp sina kvitton direkt i Flowback och begära ersättning för utlägg de haft för föreningens räkning, vilket bokförs automatiskt efter att transaktionen godkänts.
 • Hantering av bankkonton och budget
  Grupper i Flowback får automatiskt tillgång till ett bankkonto dit budgeterade medel överförs automatiskt.
 • Epost-hantering
  Slipp dyra system för att skicka ut epost till alla följare. Använd istället Flowbacks integrering med Mautic - ett ledande open source system som kan användas kostnadsfritt istället för Mailchimp, Active Campaign m.m.
 • Script för webbinarier, upprop och påminnelse av betalning av medlemsavgifter
  Vi håller på att bygga färdiga moduler till Mautic/Flowback för detta.
 • Scheman & Kanban
  Gör det möjligt att organisera sig effektivare och överblicka vem som jobbar med vad.
 • Filhantering för arbetsgrupper
  Alla arbetsgrupper får tillgång till ett eget filsystem för delade dokument m.m. Möjlighet att välja mellan Google drive och Open source alterantiv. 

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>