Ideell förening

Samarbeta effektivare och nå era mål

Som ideell förening är ni en grupp människor som vill samarbeta för att främja ett tydligt ändamål. Att samarbeta är inte alltid lätt - men digital demokrati öppnar nya möjligheter till konstruktiva samarbetsformer. 

Problemet

Ibland kan dagordningar, protokoll, möten utan slut trötta ut och avskräcka medlemmar från engagemang. Dåliga styrelser, intriger eller konflikter kan också ställa till det och försvåra effektivt och konstruktivt samarbete i en förening. Problemen förstärks ofta av att medlemmarna inte alltid kan kommunicera med varandra, säga vad de tycker eller vara med och påverka annat än en gång per år på årsmötet. 

lösningen

Med digital demokrati kan alla medlemmar inkluderas och involveras i en kontinuerlig och effektiv dialog där nya frågor avhandlas och kommer upp till beslut efterhand som behov uppstår. Full transparens möjliggör granskning och uppmuntrar hederlighet, samarbete och fokus på sakfrågor istället för att konspirationsteorier bildas om vad olika grupperingar sysslar med.  

Varför använda digital demokrati?


  • Reellt inflytande skapar engagemang
    Använd Flowback - vårt verktyg för digital demokrati och ge medlemmarna reellt inflytande i din organisation året runt. Medlemmar som får vara med och påverka på riktigt blir engagerade, motiverade och tar ansvar.
  • Håll ihop organisationen 
    Medlemmarnas upplevelser formar ständigt organisationen, och vice versa. Med Flowback belönas och främjas samarbete och fokus på sakfrågor istället för intriger, konflikter och tillfälliga koalitioner.
  • Full transparens och öppenhet främjar demokratin
    Genom att använda sig av verktyg för digital demokrati internt så blir strukturen för beslutsfattande transparent och tillgänglig för alla medlemmar. Handlingar kan laddas upp på ett standardiserat sätt och läsas av alla. Öppenhet skapar förtroende och samarbete.

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>