Fördjupning

I Flowback - vårt aktuella projekt för digital demokrati med öppen källkod - kombinerar vi flera traditionella digitala demokrativerktyg med en rad nytänkande och innovativa koncept med potential att radikalt förbättra det demokratiska beslutsfattandet. Här kan du lära mer om några av metoderna.

1. DELEGERa

Delegering innebär att alla kan välja att kopierar det som någon annan röstar på, vilket kan kallas att "delegera sin röst" till någon annan. Den som delegerar kan när som helst kan köra över delegatens röst eller delegera till någon annan istället. Delegering tillvaratar fördelarna med direkt demokrati som möjlighet till direkt inflytande och ansvarsutkrävande men utan att kräva att alla behöver lägga ner tid, energi, eller ha kompetens i alla enskilda frågor. Delegering har i empiriska studier visat sig effektivt för att tillvarata expertkunskap och fatta välgrundade beslut. Men tyvärr har delegering aldrig tidigare kunnat testas effektivt i större skala för ingen har tidigare byggt någon bra digital plattform för ändamålet...

2. Förutsäg framtiden

Ett hot mot demokratin är att många saknar tillgång till oberoende information och kunskap om konsekvenserna av olika val. Om beslut fattas på basis av falska premisser kan konsekvenserna bli katastrofala. Ett annat problem är att det är svårt att utvärdera vilken kunskap och kompetens våra förtroendevalda och delegater faktiskt har. En lösning på båda dessa problem vi implementerat i Flowback är att ta hjälp av en prediction market. Då blir det möjligt att aggregera kunskap från ett stort antal deltagare, samtidigt som deltagarnas förutsägelser kan utvärderas i efterhand...

3. Rösta i värdefrågor

Enkla Ja/Nej omröstningar fångar ingen nyanserad information om deltagarnas preferenser. Det kan leda till suboptimala beslut för alla. Det kan också medför risk för "majoritetens tyranni" över minoriteter. För att undvika detta finns bra alternativa omröstningsmetoder som gör det möjligt för deltagare att uttrycka nyanserade preferenser på ett balanserat sätt till kostnaden av minskat inflytande i andra frågor. Sådana alternativa metoder har i empiriska experiment visat sig uppmuntra deltagarna att vara ärliga, göra väl avvägda prioriteringar mellan olika alternativ och samarbeta... 

4. Predictive Liquid Democracy

Ett system som kombinerar möjligheten att göra förutsägelser och betta i faktafrågor samt delegera och rösta i värdefrågor kallar vi för "Predictive Liquid Democracy" (PLD). Vad innebär egentligen PLD och hur har vi implementerat det i praktiken? 

5. Samarbeta med AI

Utvecklingen inom artificiell intelligens har skapat unika möjligheter att ta hjälp av artificiella agenter för att effektivisera och förbättra beslutsfattande. Men kan vi verkligen lita på AI? Hur vet vi vad en AI-agents mål är? Hur kan vi försäkra oss om att AI jobbar för vårt bästa? Flowback löser dessa problem genom att både mänskliga och artificiella delegater och förutsägare utvärderas och bedöms kontinuerligt av en mänsklig majoritet. Agenter som inte agerar konsekvent, som inte är transparenta, ärliga eller som har mål ingen annan delar förlorar snabbt allt inflytande. Det innebär att du kan vara trygg med att varken AI eller människor kan missbruka sin kunskap eller makt. 

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>