INFÖR DIGITAL DEMOKRATI NU!


Mänskligheten kan bygga rymdraketer, nano-robotar och skapa virtuella världar.
Nu är vi redo för nästa steg: att rösta digitalt!

Vi lever på 2000-talet, digitaliseringens guldålder. Vi kan bygga rymdraketer, nano-robotar och skapa komplexa virtuella världar. Vi kan till och med betala med Swish och BankID. Hur svårt kan det då vara att låta alla som vill rösta digitalt göra det?

Svaret är: det är busenkelt. Men tyvärr saknas den politiska viljan. Det problemet kan vi dock åtgärda tillsammans - skriv under och kräv att vi moderniserar Sveriges demokrati nu!

Slipp timslånga köer

Vi lever på 2000-talet, digitaliseringens guldålder. Ändå fick tusentals människor stå i timslånga köer för att rösta analogt i valet 2022. 

– Det är två timmars kö. Folk går hem, framförallt äldre personer. Det är upprörande. De tröttnar och säger ”Jag skiter i det här”, sa Benny Hills, 78, till Aftonbladet om köerna. [1]

Detta är inte acceptabelt, med digital demokrati skulle ingen behövt köa! Skriv under och kräv att vi moderniserar Sveriges demokrati nu:


Kryssat fel så rösten blivit ogiltig?

I valet 2022 ogiltigförklarades 70 000 röster. Det vanligaste skälet är att någon röstat blankt. Men många har också gjort oavsiktliga misstag. Exempelvis satt krysset fel: krysset får inte befinna sig utanför rutan och nudda andra rutor, som i fallet på bilden ovan, då blir den ogiltigförklarad. [2] Ett annat vanligt misstag är att råka lägga två valsedlar i ett kuvert [3].

Att 70 000 medborgares röster ogiltigförklarats och att ingen offentlig statistik finns över vilka skälen är till detta är demokratiskt problematiskt. Valet i Sverige var mycket jämt, enbart 0,5 % skiljde de två blocken åt. Valet avgjordes alltså i praktiken av 26 000 personer. Det valresultatet hade kanske blivit annorlunda om allas röster varit giltiga.

Skriv på för att införa digital demokrati nu - så kan allas röster bli giltiga i framtiden!


Saknades valsedlar?

I flera vallokaler saknades valsedlar. Det gör många förvirrade och försvårar röstningen. I vissa vallokaler stod valsedlarna bakom ett skynke så ingen skulle kunna se vilka sedlar man tog. Men det ledde till att valsedlar slängdes, flyttades och försök till påverkan genom omplacering av valsedlarna.

Med digital demokrati går det alltid enkelt att rösta och välja det alternativ man vill. Försök till otillbörlig påverkan genom saknade valsedlar eller placering av valsedlarna undviks.


Valfusk och rykten


I Sverige är säkerheten hög och det förekommer sannolikt inte något valfusk i stor skala. Men i ett manuellt röstningssystem går det aldrig att garantera valresultatet med 100 % säkerhet, det finns alltid en liten risk att mänskliga misstag och fusk påverkar resultatet. 

Att valfusk inte kan uteslutas med bevis som alla kan verifiera gör att rykten och konspirationsteorier kan spridas. Det urholkar förtroendet för demokratin. Det kan också i värsta fall leda till valfusk på riktigt.

Med digital demokrati går det att använda säkra metoder som BankID för att verifiera alls röster. Det går också att använda blockkedjeteknik och kryptoteknologi för att verifiera röster. Det innebär att hur alla röstberättigade röstat kan publiceras offentligt i ett protokoll. Alla kan verifiera rösterna i protokollet och protokollet kan inte ändras i efterhand, samtidigt som allas röster kan hållas anonyma.


En miljon svenskar röstade inte


I Sverige kom aldrig 15,8 % av de röstberättigade iväg till vallokalen. Det kan bero på många saker, som stress, tidsbrist, långa köer, oro för valfusk, lågt engagemang eller en känsla av att politikerna ändå inte håller vad de lovar. 

Genom att erbjuda alternativet att rösta snabbt, enkelt och säkert digitalt skulle sannolikt många av dessa 1 200 000 medborgare tycka att det var värt att säga sin meningen. På så vis skulle vi få politiker som faktiskt representerar folket.


100 000 röster slängdes i papperskorgen

I Sverige har vi en fyraprocentspärr. Det innebär att den som lägger sin röst på ett litet parti som inte kommer in i Riksdagen automatiskt får sin röst kastad i papperskorgen. I Sverige var det 1,54 procent av de röstande, dvs. 100 000 personer som röstade på mindre partier och fick därmed sin röst bortkastad. 

Samtidigt var valresultatet i Sverige mycket jämnt. Om Sverige skulle få en höger-regering ledd av Ulf Kristersson eller en vänster-regering ledd av Magdalena Andersson avgjordes i praktiken av 26 000 personer - av 0,4 % av de som röstat. Hade de 100 000 personer som fått sina röster bortkastade fått vara med och tycka till i frågan om vilken regering de föredrar är det möjligt att resultatet hade blivit helt annorlunda. 

Med Digital Demokrati blir det möjligt att enkelt välja ett förstahands alternativ och ett andrahandsalternativ - om partiet man röstade på inte skulle komma in. Det innebär att alla medborgares åsikter räknas som lika viktiga. 

SKRIV UNDER UPPROPET

Tekniken för säkra digitala omröstningar har funnits i decennier, men den politiska viljan saknas. Det är dags för alla som vill att få rösta digitalt. Skriv under för digital demokrati nu!

 153st Underskrifter 
Current Progress
Current Progress
  159st underskrifter av 200

* Genom att skriva under godkänner du att vi sparar dina uppgifter med syfte att mejla dig om uppropets ämne.

Senaste namnen:

Header

Karl skrev på för 1 år sedan 

Betty-Ann  skrev på för 1 år sedan 

Swarn skrev på för 1 år sedan 

Annelie  skrev på för 1 år sedan 

Thomas  skrev på för 1 år sedan 

Hur skickas uppropet in?
Uppropet kommer skickas in av föreningen för Digital Demokrati till Sveriges nya digitaliseringsminister när en sådan utsetts. Vi kommer också använda uppropet för opinionsbildning och som grund för debattartiklar.


Referenser:

[1]https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/APdKdj/langa-koer-till-vallokalen-flera-valjer-att-inte-rosta

[2] https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/krysset-nuddar-tva-rutor-da-blir-personrosten-ogiltig

[3] https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/tre-orsakerna-till-att-rosten-ar-ogiltig

[4] https://www.tv4play.se/program/nyheterna/valsedlar-saknas-och-en-vallokal-kunde-inte-%C3%B6ppna/13787820

Framtidens demokrati 

Trött på dagordningar, protokoll och möten utan slut? Trött på att sitta av timmar innan frågan du brinner för kommer upp för diskussion? Trött på dåliga chefer och politiker som bestämmer i frågor där de saknar kompetens? Vill du inte bara "bli lyssnad på" utan vara med och bestämma i frågor där du har viktig kunskap och kompetens att bidra med?

Med digital demokrati öppnar sig helt nya möjligheter till inflytande - både nationellt, i din kommun lokalt och på arbetsplatsen och i föreningar du är engagerad i. 

Föreningen Digital Demokrati är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen har till syfte att stödja och främja effektiv demokratisk organisering av människor på alla nivåer: från små nätverk och organisationer på gräsrotsnivå till större företag, politiska partier och organisationer på nationell och internationell nivå.

Föreningens slutmål är en värld där allas inflytande och medbestämmande maximeras på ett sätt som är förenligt med hög flexibilitet, effektivitet och handlingskraft i mänskliga samarbeten och organisationer. Föreningens delmål är att (i) utveckla innovativa open-source-verktyg för digital demokratisk organisering (ii) sprida kunskap och väcka intresse för effektiva demokratiska beslutsmetoder och organisationsformer (iii) stödja organisationer och företag att förbättra sin interna demokrati.


(C) 2022 FÖRENINGEN FÖR DIGITAL DEMOKRATI 802538-9241

>