SÅ BRA att du håller med oss! :)


Tiden är mogen för digital demokrati. Tekniken för säkra digitala omröstningar har funnits i decennier. Men tyvärr saknas den politiska viljan. Den goda nyheten är att det kan vi ändra på tillsammans! Skriv under föreningen för Digital Demokratis upprop och kräv att alla som vill ska få rösta digitalt:

Upprop för digital demokrati

 153st Underskrifter 
Current Progress
Current Progress
  159st underskrifter av 200

* Genom att skriva under godkänner du att föreningen för Digital Demokrati sparar dina uppgifter med syfte att mejla dig om uppropets ämne.

Senaste namnen:


Karl skrev på för 1 år sedan 

Betty-Ann  skrev på för 1 år sedan 

Swarn skrev på för 1 år sedan 

Annelie  skrev på för 1 år sedan 

Thomas  skrev på för 1 år sedan 


Uppropet för digital demokrati kommer skickas in till Sveriges nya digitaliseringsminister när en sådan utsetts. Vi kommer också använda uppropet för opinionsbildning och debattartiklar.


Gör din digitala röst hörd och skriv under uppropet:

Föreningen Digital Demokrati är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen har till syfte att stödja och främja effektiv demokratisk organisering av människor på alla nivåer: från små nätverk och organisationer på gräsrotsnivå till större företag, politiska partier och organisationer på nationell och internationell nivå.

Föreningens slutmål är en värld där allas inflytande och medbestämmande maximeras på ett sätt som är förenligt med hög flexibilitet, effektivitet och handlingskraft i mänskliga samarbeten och organisationer. Föreningens delmål är att (i) utveckla innovativa open-source-verktyg för digital demokratisk organisering (ii) sprida kunskap och väcka intresse för effektiva demokratiska beslutsmetoder och organisationsformer (iii) stödja organisationer och företag att förbättra sin interna demokrati.


(C) 2022 FÖRENINGEN FÖR DIGITAL DEMOKRATI 802538-9241

>