Tack för att du gjort din digitala röst hörd!


Men ska vi lyckas övergå till digital demokrati behövs dina vänner också.
Hjälp dem att göra sina digitala röster hörda innan vi överlämnar underskrifterna till digitaliserings-ministern: 

Du kan också kopiera länken nedan och dela direkt med en vän:

https://digitaldemokrati.se/?r=dd

SMS:a gärna en vän:
Mänskligheten kan bygga rymdraketer och skapa virtuella världar. Är du redo för nästa steg: att rösta digitalt? https://digitaldemokrati.se/?r=dd


>