Tack för att du vill stödja oss!

Föreningen Digital Demokrati är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen har till syfte att stödja och främja effektiv demokratisk organisering av människor på alla nivåer: från små nätverk och organisationer på gräsrotsnivå till större företag, politiska partier och organisationer på nationell och internationell nivå.

Föreningens slutmål är en värld där allas inflytande och medbestämmande maximeras på ett sätt som är förenligt med hög flexibilitet, effektivitet och handlingskraft i mänskliga samarbeten och organisationer. Föreningens delmål är att (i) utveckla innovativa open-source-verktyg för digital demokratisk organisering (ii) sprida kunskap och väcka intresse för effektiva demokratiska beslutsmetoder och organisationsformer (iii) stödja organisationer och företag att förbättra sin interna demokrati.


(C) 2022 FÖRENINGEN FÖR DIGITAL DEMOKRATI 802538-9241

>