Håller du inte med oss?

Det kan vara naturligt att vara skeptiskt till något som är nytt. Men har du tänk på att:

  •  Möjligheten att rösta manuellt på valdagen bör inte tas bort
  • Digital röstning bör bara vara ett positivt komplement för de som vill
  • Du litar på BankID och Swish för att hantera alla dina pengar, varför inte lita på liknande teknik för att rösta?
  • Modern kryptoteknologi med privata och publika nycklar gör det möjligt för alla att verifiera att allting gått korrekt till samtidigt som full anonymitet kan bibehållas.


Många andra har skrivit på vårt upprop för digital demokrati:

 153st Underskrifter 
Current Progress
Current Progress
  159st underskrifter av 200

Senaste namnen:

Karl skrev på för 1 år sedan 

Betty-Ann  skrev på för 1 år sedan 

Swarn skrev på för 1 år sedan 

Annelie  skrev på för 1 år sedan 

Thomas  skrev på för 1 år sedan 

Om du också vill skriva under, klicka här. Om du inte vill skriva på, kom gärna med dina invändningar här så återkommer vi till dig med svar:

0 of 2000

Föreningen Digital Demokrati är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen har till syfte att stödja och främja effektiv demokratisk organisering av människor på alla nivåer: från små nätverk och organisationer på gräsrotsnivå till större företag, politiska partier och organisationer på nationell och internationell nivå.

Föreningens slutmål är en värld där allas inflytande och medbestämmande maximeras på ett sätt som är förenligt med hög flexibilitet, effektivitet och handlingskraft i mänskliga samarbeten och organisationer. Föreningens delmål är att (i) utveckla innovativa open-source-verktyg för digital demokratisk organisering (ii) sprida kunskap och väcka intresse för effektiva demokratiska beslutsmetoder och organisationsformer (iii) stödja organisationer och företag att förbättra sin interna demokrati.


(C) 2022 FÖRENINGEN FÖR DIGITAL DEMOKRATI 802538-9241

>