Representativ demokrati

Representativ demokrati möjliggjorde effektivare arbetsdelning än direkt demokrati och är det sätt merparten av dagens föreningar, företag, kommuner, regioner, och stater styrs på idag. Vad är fördelarna och nackdelarna med representativ demokrati?

Varför växte representativa demokratier fram? 
Representativa demokratier uppstod i större skala i länder efter industrialiseringen. De nya arbeten som växte fram krävde mer utbildade arbetare som mådde bra fysiskt och psykiskt och inte kunde ersättas hursomhelst. I takt med att produktionen blev allt mer kunskapsintensiv blev makthavarna beroende av fler och fler nyckelpersoner för att kunna behålla makten. Det ökade arbetarnas möjligheter att ställa krav på arbetsgivarna och staten och få igenom breda välfärdsreformer som gynnade arbetarklassen. Läs mer om makt och demokratins historia här.  

Fördelar med representativ demokrati
Representativ demokrati innebär arbetsdelning och specialisering i demokrati-systemet, men med mellanhänder. Det har följande fördelar:

  • Möjliggör ökad specialisering, det kräver inte att alla kan allt om alla frågor som ska fattas beslut i. 
  • Effektivare, tar mindre tid och energi än direkt demokrati.

Nackdelar med representativ demokrati

  • Ansvar kan inte utkrävas på samma effektiva sätt som i direkt demokrati. Om en representant gör något dumt eller visar sig rösta helt annorlunda än de lovat kan man inte dra tillbaka representantens beslutandemakt på fyra år.
  • Personfrågor blir ofta viktigare än kunskap, kompetens och sakfrågor. Att ha rätt kontakter, nätverk och stil blir viktigt för att komma upp sig inom  organisationer och bli utvald till viktiga poster. Det innebär också att människors kompetens inte tillvaratas effektivt.
  • Representanterna förhandlar och kompromissar ofta i flera led så den ursprungliga folkviljan urholkas. Det gör att de beslut som fattas i slutändan inte är optimala och viktade på ett bra sätt efter folkets intressen och preferenser. Möjligheter till demokratiskt inflytande blir sämre än vid direktdemokratiska beslut.
  • De som inte har tid eller resurser att rösta, synas och hörs får mindre påverkan och missgynnas. Läs mer om maktproblemet här.

Representativa demokratier lyckas inte längre leverera ökat välstånd till det stora flertalet. Orsaken är att breda välfärdsreformer som omfördelar pengar och makt från toppen till botten inte längre betalar igen sig för makthavarna. Tidigare i historien ökade välfärdsreformer folkets produktionsförmåga och genererade mer skatteintäkter och röster. Men efter att en majoritet av folket nått över en tillräckligt hög tröskel av välbefinnande så de kunnat arbeta effektivt har det inte lönat sig att investera mer i generell välfärd.

Mer välfärd har inte längre ökat produktionsförmågan och intäkterna för företag och staten. I det moderna välfärdssamhället har det har snarare lönat sig för politikerna att låta starka lobbygrupper få gehör för sina åsikter och låta ekonomiska eliter få allt fler privilegier så de ekonomiska klyftorna skjutit i höjden. Det har förskjutit makten från folket till eliten. Läs mer om detta maktproblem här.


Vad kan vi göra tillsammans för att vända denna utveckling? Hur kan vi öka graden av demokrati i mänskliga grupper och samhällen? 2014 års demokratiutredning analyserade direkt och representativ demokrati och kom fram till att direkt demokrati inte är möjligt att ha på större skala i Sverige. Men utredningen analyserade aldrig andra typer av digital demokrati som kombinerar det bästa ur direkt och representativ demokrati. Kan det vara framtiden?

Så skapar vi en bättre demokrati

Vi kan skapa en demokrati där allas intressen och röster får höras, räknas och komma till sin rätt

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>