Prediktions-marknader

Ett problem med demokrati är att många saknar tillgång till oberoende information och kunskap om konsekvenserna av olika val. Om beslut fattas på basis av falska premisser kan konsekvenserna bli katastrofala. Vad kan då göras för att fatta bättre, mer välgrundade beslut i en organisation? En lösning vi implementerat i vårt digitala demokrativerktyg är möjlighet att ta hjälp av en prediktions-marknad.


Vad är det?

På en prediktions-marknad får alla deltagare satsa på vad som kommer hända i framtiden. De kan satsa med poäng, pengar, eller andra tillgångar. De som gör korrekta förutsägelser belönas och de som misslyckas blir av med investerat kapital. En av de första moderna elektroniska prediction markets organiserades av University of Iowa 1988 under presidentvalet [1]. 

Vad är fördelarna?

På vårt demokratiforum Flowback är det möjligt att lägga ut viktiga beslut för din organisation för analys på en prediktions-marknad. Det innebär att ni tar hjälp av kompetenta personer som gillar att tävla i förutsägelser för att få en oberoende bedömning av konsekvenserna av de alternativ ni ska rösta om. Det har flera fördelar:

  1. Det har visat sig att prediktions-marknader med många deltagare ofta gör mycket bättre förutsägelser än experter och medelvärdesgissningar över tid, ofta blir resultatet rätt i över 70% av fallen[2] [3] [4] [5] [6]. Prediction markets har visat sig fungera så bra att de även används även av vissa företag för sina omvärldsanalyser [7]. 
  2. Att ha en prediktions-marknad tillsammans med delegering leder till att man kan utvärdera expertis i realtid och använda information om hur bra förutsägelser någon gör inom ett visst ämnesområde som grund för om man vill delegera sin röst till denne.
  3. En sista fördel med analyser från prediction markets är att de inte är "kontrollerade ovanifrån" med risk för vinklad information utan "genererade underifrån". Det innebär att analyserna har potential att få hög legitimitet, även bland konspirationsteoretiker och andra som inte litar på vanliga media.

Finns några nackdelar?

Ett problem med prediktions-marknader kan vara att experters förutsägelser drunknar bland de som inte har kompetens. Men det problemet har två lösningar. För det första, på lång sikt tenderar de som är dåliga på att förutsäga tröttna då de förlorar hela tiden och får mindre resurser att investera. Endast engagerade och hängivna experter tenderar att bli kvar. För det andra, vikten på förutsägelserösterna kan ökas för de som tenderar att rösta rätt, och vice versa för de som röstar fel, per område. Det leder till att medelvärdesrösten konvergerar mot bättre förutsägelser över tid. 


Lär dig mer om prediktions-marknader

 

FÖRDJUPNING

Prediktions-marknader är en form av crowdsourcing där deltagarna får tävla om att göra goda förutsägelser. En prediktions-marknad aggregerar deltagarnas kunskap och tillvaratar på så vis massans decentraliserade visdom för att göra bättre förutsägelser. Alternativa närliggande versioner som exempelvis Prediction polls finns, som enligt vissa forskare fungerar ännu bättre [8].

Teoretiska grunder till idén om prediction markets finns exempelvis i Boken ”The Use of Knowledge in Society” 1945 av nobelpristagaren Friedrich Hayek. Han argumenterar emot centralplanering för att informationen är utspridd bland många aktörer i samhället, och menar att det decentraliserade tänkandet leder till bättre utfall [9], vilket Ludwig von Mises också menade och skrev om redan 1920 [10]. En av Wikipedias grundare har också citerat Hayeks verk som centralt för utvecklandet av Wikipedia.

En annan central bok är “The Wisdom of Crowds” 2014 av James Surowiecki som argumenterar för att tänkande, koordinering, och samarbete är något som sker bättre i decentraliserad form. Författaren menar att centralisering, homogenitet, stängdhet, återupprepning av vad andra tycker och gör, samt kollektiva känslomässiga reageranden leder till irrationella grupp-beslut där experter kan bli överkörda av deltagare som inte har kompetens om vissa områden [11].  

Teoretiskt närliggande idéer finns också hos Nobelpristagaren Joseph Stiglitz som har skrivit om vikten av att samla upp distribuerad information i en modern informationsekonomi genom någon sorts mekanism. [12] Även marxistiska ekonomer som Paul Cockshott har argumenterat för vikten av att samla in decentraliserad information för att kunna planera effektivt för sin organisation. [13] 


Referenser


[1] Stanley W. Angrist (28 August 1995). "Iowa Market Takes Stock of Presidential Candidates (Reprinted with Permission of THE WALL STREET JOURNAL)". The University of Iowa, Henry B. Tippie College of Business. Archived from the original on 30 November 2012. Retrieved 7 November 2012.

[2] Steven Gjerstad. ""Risk Aversion, Beliefs, and Prediction Market Equilibrium""(PDF). Econ.arizona.edu. Archived from the original (PDF) on 12 April 2014. Retrieved 20 August 2016.

[3] Justin Wolfers; Eric Zitzewitz. ""Interpreting Prediction Market Prices as Probabilities"" (PDF). Bpp.wharton.upenn.edu. Archived from the original (PDF)on 12 November 2012. Retrieved 20 August 2016.

[4] Pennock, David M.; Lawrence, Steve; Giles, C. Lee; Årup Nielsen, Finn (2001). "The real power of artificial markets". Science. 291 (5506): 987–988. CiteSeerX 10.1.1.147.3421. doi:10.1126/science.291.5506.987. PMID 11232583. S2CID 35108036.

[5] Page, Lionel; Clemen, Robert T. (2013). "Do Prediction Markets Produce Well‐Calibrated Probability Forecasts?" (PDF). The Economic Journal. 123 (568): 491–513. doi:10.1111/j.1468-0297.2012.02561.x. S2CID 152567648.

[6] "How Accurate are Prediction Markets? : Networks Course blog for INFO 2040/CS 2850/Econ 2040/SOC 2090". Retrieved 12 February 2019.

[7] Lohr, Steve (9 April 2008). "Betting to Improve the Odds". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 3 February 2017.

[8] Atanasov, Pavel; Rescober, Phillip; Stone, Eric; Swift, Samuel A.; Servan-Schreiber, Emile; Tetlock, Philip; Ungar, Lyle; Mellers, Barbara (22 April 2016). "Distilling the Wisdom of Crowds: Prediction Markets vs. Prediction Polls". Management Science. 63 (3): 691–706. doi:10.1287/mnsc.2015.2374. ISSN 0025-1909.

[9] Friedrich Hayek (September 1945). "The Use of Knowledge in Society" (PDF). The American Economic Review. 35 (4): 519–530. JSTOR 1809376.

[10] "Economic Calculation in the Socialist Commonwealth". Mises Institute. Retrieved 27 April 2010.

[11] Schiff, Stacy (July 31, 2006). "Know It All". The New Yorker. Retrieved October 31, 2008.

[12] Stiglitz, Joseph (1996). Whither Socialism?. The MIT Press. ISBN 978-0262691826.

[13] Cockshott, Paul; Cottrell, Allin (1993). Towards A New Socialism (PDF). Russell Press. p. 86. ISBN 0851245455.

För vidare fördjupning, se även the journal of prediction markets.

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>