Dags för ett rikare Sverige: frigör politiken!

Under covid dog människor på grund av brist på vårdpersonal. Många egna företagare fick sina livsverk krossade. [1] Orsaken var brist på pengar, både före och under krisen. Det skulle inte behövt bli såhär. Personal och stöd till alla som behövde det kunde ha funnits. 


Men ett politiskt dokument som heter "finanspolitiska ramverket" satte stopp. Ramverket förbjuder staten att skapa de pengar som samhället behöver. Då blir vi medborgare, företag, pensionärer, skola vård och omsorg fattigare. Därför måste ramverket bort.

Att "spara i ladorna" gör oss fattiga


När covidkrisen startade hade Sverige lägst antal sjukhusplatser per invånare i hela EU. [1] För vårdpersonalen hade sparkats under parollen ”spara i ladorna”. Statens sparande hade satt oss i en sämre situation, gjort oss fattigare och undergrävt ekonomin. 


Konsekvenserna av statens "sparande i ladorna" har varit brutalaSmittspridning på äldreboenden, långa vårdköer och människor som dör helt i onödan. [2] Skola, vård, omsorg och fattigpensionärer får lida. [3] Egenföretagare och människor i utanförskap som blir av med hela sin försörjning. [4] Vi kan inte fortsätta så här!

När staten sparar i ladorna blir vi fattiga


Vi har råd - pengar är ingen bristvara

Covidkrisen har visat att pengar kan skapas hur lätt som helst genom en tangenttryckning på en dator. [5] Riksbanken beslöt exempelvis blixtsnabbt att skapa upp till 1800 miljarder för att rädda finansaktörer. Staten kan alltså alltid skapa de pengar som vi behöver - om bara den politiska viljan finns. Vi bör dock inte skapa mer pengar än vad ekonomins och naturens förmåga att producera klarar av: då finns det risk för miljöförstöring eller inflation. [6] 

Riksbanken kan aldrig gå i konkurs och kan alltid  tillhandahålla pengar.

Svenska riksdagen

betänkande 201/19:FiU44

Det är inte skattepengar, vi använder helt enkelt datorn för att skriva upp beloppet på kontot.

Ben Bernanke

Chef för USA:s centralbank

USA kan betala alla sina skulder eftersom vi alltid kan skapa pengar för att göra det. Så sannolikheten att vi ska gå i konkurs är noll

Alan Greenspan

Tidigare ordförande för USA:s centralbank

Europeiska centralbanken kan varken gå i konkurs eller få slut på pengar

Christine Lagarde

Chef för Europeiska centralbanken


Agera nu - för ett rikare Sverige

Det finanspolitiska ramverket förbjuder staten att finansiera åtgärder genom nyskapade pengar och tvingar staten att bara spendera så mycket som de tar in i skatt. Det gör att för lite nya pengar kommer ut så vi blir fattigare och behöver jobba hårdare utan att ändå räcka till. [7] Hela ekonomin, samhället och välfärden försämras.

Just nu har vi en chans att ändra detta: vi ska få en ny statsminister i höst som ska leda byggandet av Sverige efter Covid. Skriv på uppropet och kräv att vår nya statminister:

Frigör politiken från det destruktiva finanspolitiska ramverket!


Då kan staten skapa de pengar vi behöver för ett rikare Sverige med bra välfärd och en blomstrande ekonomi i hela landet.


Utan finanspolitiska ramverket: ett rikare Sverige för allaDet är bråttom


Sverige ska snart få en ny statsministern ska leda byggandet av ett rikare Sverige. Skriv under nu, så kommer vi överlämna detta upprop personligen den 7e november till Socialdemokraternas nya partiledare som kommer väljas på deras kongress och som sannolikt blir vår nästa statsminister.
Professor Peo Hansen förklarar mera


Fotnoter


[1] Sverige hade minst antal sjukhussängar per invånare i hela Europa
Orsaken till personalbristen är att politikerna ”sparat i ladorna” och inte investerat tillräckligt i sjukvården. 1994 hade Sverige 5,2 vårdplatser per 1000 invånare, men det har stadigt minskat till 2.1 vårdplatser 2019 före coronakrisen. Sverige är sämst i hela Europa, där genomsnittet var 4,9 sjukhussängar per 1000 invånare. Källa: OECD https://data.oecd.org/healtheqt/hospital-beds.htm.


[2] Under covid dog människor pga brist på personal
Åren före coronakrisen har vi gång på gång kunnat läsa i media hur tusentals vårdplatser varit stängda på grund av personalbrist:


  1. https://www.svd.se/personalbrist-stanger-manga-vardplatser
  2. https://www.vardfokus.se/vardorganisation/personalbrist-haller-over-2600-vardplatser-stangda/
  3. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/var-tredje-vardplats-stangd-pa-grund-av-personalbrist


Personalbristen gjorde att vi var dåligt rustade inför covid, vilket bidrog till att vi initialt hade bland den högsta dödligheten i covid i hela Europa. Flera patienter dog helt i onödan:


  1. https://sverigesradio.se/artikel/personalbrist-kan-ha-bidragit-till-patients-dod
  2. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/personalbrist-kan-ha-lett-till-covidpatients-dod-pa-helsingborgs-lasarett

Läs 460 vittnesmål om konsekvenserna för sjukvården av underinvesteringar och personalbrist här: https://www.sjukvardsuppropet.se/samtliga

Se också statens offentlig utredning om äldreomsorgen under pandemin: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/12/sou-202080/


[3] Att ”spara i ladorna” försämrar hela välfärden
Politikernas sparpolitik har lett till underinvesteringar och personalbrist i hela välfärdssektorn. Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har flera tillfällen varnat för detta. Källa:
https://www.svd.se/varningen-till-politikerna-brist-pa-pengar--och-personal

[4] Egna företagare drabbades extra hårt under covid
Många grupper föll mellan stolarna och fick inte del av regeringens stödpaket under covidkrisen. En av de grupperna var Sveriges 450 000 egenföretagare. 7 av 10 har sänkt eller ställt in lönebetalningarna till sig själva och var fjärde egenföretagare beräknas gå i konkurs. Källa, Unionen:
https://via.tt.se/pressmeddelande/var-fjarde-egenforetagare-spar-konkurs?publisherId=20109&releaseId=3299118

[5] Pengar skapas genom knapptryckningar på en dator
Tyska centralbanken skriver att: ”banker kan skapa pengar bara genom att göra en notering i sin bokföring.”
https://www.bundesbank.de/en/tasks/topics/how-money-is-created-667392 Att pengar kan skapas ur tomma intet förklaras även av ECB:s tidigare centralbankschef Mario Draghi här: https://www.youtube.com/watch?v=7EYW85tcKuo, ECB:s nuvarande centralbankschef Christine Lagarde här: https://www.youtube.com/watch?v=m3nTfLcsP_I samt av USA:s tidigare centralbankschef Alan Greenspan här: https://www.youtube.com/watch?v=BWo0HvPpEtw.

 
[6] Naturen och ekonomins produktionskapacitet och sätter gränser för pengaskapandet
Hur mycket nya pengar kan skapas utan att det blir problem? Det finns flera olika faktorer, två av dem är gräns: (i) naturens gränser (ii) ekonomins produktionskapacitet.

(i) Naturens gränser
I all konsumtion av varor och tjänster behöver vi beakta dess konsekvenser för naturen (utsläpp, gifter, övertrassering av naturens regenereringsförmåga m.m.) Är konsumtionen skadlig behöver den ställas om, vilket kan finansieras med statligt skapade pengar. Samhället är inte beroende av finansiering av det från skatter eller pengar från stora finansaktörer. För vidare läsning om hur det kan göras rekommenderar vi denna bok:
https://marianamazzucato.com/books/mission-economy boken finns även översatt till svenska.


(ii) Ekonomins produktionsförmåga
Är efterfrågan större än verksamheters produktionskapacitet finns det flera vägar att välja, t.ex. öka orderböckerna, investera i utökad kapacitet, outsourca produktion och om det inte fungerar kan de välja att höja priserna om de tror att de tjänar på det. Detta kallas efterfrågedriven inflation om det leder till kontinuerliga prishöjningar. Enstaka prishöjning är inte inflation. För stora kontinuerliga prisförändringar är dåligt för samhället, det skapar osäkerhet och förmögenhetsöverföringar. När man använder pengar är det viktigt att göra det på ett ansvarsfullt sätt och hålla sig inom ramen för både naturens och ekonomins produktionsförmåga.

[7] Statligt överskott gör oss fattigare
Anta att vi delar in ekonomin i två delar, staten och den privata sektorn (som innefattar alla andra aktörer i samhälle: kommuner, landsting, företag och medborgare). Anta att staten spenderar 90 kr och tar in 100 kr i skatteintäkter, vad händer då? Resultatet blir att statlig sektor går med överskott (+10) och privat sektor med underskott (-10). Med andra ord blir sjukvård, kommuner, företag och medborgare fattigare när staten går med överskott. Anta det omvända exemplet: staten spenderar 100 på sjukvård och tar bara in 90 i skatt, vad händer då? Resultatet blir att den privata sektorn gör ett överskott på +10 och staten ett underskott på -10. Slutsatsen vi kan dra är att ju större underskott staten går med, desto rikare blir resten av samhället. 

UPPROP FÖR ETT RIKARE SVERIGE

 153st Underskrifter 
Current Progress
Current Progress
  159st underskrifter av 200

Senaste anmälda:

Karl skrev på för 1 år sedan 

Betty-Ann  skrev på för 1 år sedan 

Swarn skrev på för 1 år sedan 

Annelie  skrev på för 1 år sedan 

Thomas  skrev på för 1 år sedan 

"Det är bra att folk inte förstår vårt bank- och penningsystem, för om de gjorde det är jag övertygad om att det skulle bli revolution innan imorgon bitti"
 
- Henry Ford


Positiva pengar är en ideell förening 
som är experter på vår tids kritiska fråga: hur pengar skapas och försvinner samt vilka konsekvenser det får för samhällsutvecklingen och våra liv.

Vi är partipolitiskt obundna och agerar endast för denna fråga. Vår vision är att systemet med pengar skall vara demokratiskt och användas för hela samhällets och alla medborgares bästa.

>