Insatser vid kris & krig

Identifiera behov en underifrån - gör effektiva insatser

Vid kriser och krig är det invånarna i det drabbade området som besitter kunskap om både problem och lösningar, tillvarata deras kunskap. 

Problemet

Vid humanitär insatser vid kris och krig måste många snabba beslut fattas. Människors liv, hälsa och framtid står på spel. Det är inte alltid lätt för militär eller hjälporganisationer att veta vilka områden och insatser som ska prioriteras och fatta de bästa besluten.

lösningen

Använt ett smart verktyg för digital demokrati där de krisdrabbade själva kan lista och ranka sina största behov just nu och lägga egna förslag på effektiva lösningar. Få en helhetsbild av krisläget för att bidra där behoven är som akutast. Hjälp krisdrabbade områden att koordinera sig och samarbeta bättre.  

Varför digital demokrati?


  • Identifiera behov snabbt
    Använd Flowback - vårt verktyg för digital demokrati oför att samla in information om de krisdrabbades behov och prioriteringar. Så kan din hjälporganisation bidra med effektivast möjliga insatser när det verkligen gäller.
  • Kreativa förslag på insatser
    Låt de krisdrabbade själva lägga förslag, ranka, vikta och prioritera dessa för att få nya idéer och ingångar på hur din organisation kan bidra.  
  • Främja samarbeten och koordinering på plats
    Använd ett verktyg som främjar samarbeten och ökar de krisdrabbades möjlighet att kommunicera, koordinera sig och samarbeta för att lösa akuta utmaningar. 


Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>