Ekonomiska föreningar

Förenkla och förbättra samarbetet 

Det finns olika slags ekonomiska föreningar, till exempel bostadsrättsföreningar, som ställer höga krav på goda former för samarbete och delaktighet. Digital demokrati öppnar nya möjligheter till konstruktiva samarbetsformer. 

Problemet

Vilka trädgårdsmöbler ska köpas in till den gemensamma gården? Ska föreningen installera solpaneler på taket? Har styrelsen befogenhet att såga ned träd på innergården utan att fråga medlemmarna? Bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar behöver fatta många beslut som kan skapa konflikter om de inte hanteras på rätt sätt.

lösningen

Med digital demokrati kan alla medlemmar inkluderas och involveras i en kontinuerlig och effektiv dialog där nya frågor avhandlas och kommer upp till beslut efterhand som behov uppstår. Full transparens möjliggör granskning och uppmuntrar hederlighet, samarbete och fokus på sakfrågor istället för att onödiga konflikter skapas.

Varför använda digital demokrati?


  • Reellt inflytande skapar engagemang
    Använd Flowback - vårt verktyg för digital demokrati och ge medlemmarna reellt inflytande i din organisation året runt. Medlemmar som får vara med och påverka på riktigt blir engagerade, motiverade och tar ansvar.
  • Håll ihop organisationen 
    Medlemmarnas upplevelser formar ständigt organisationen, och vice versa. Med Flowback belönas och främjas samarbete och fokus på sakfrågor istället för intriger, konflikter och tillfälliga koalitioner.
  • Full transparens och öppenhet främjar demokratin
    Genom att använda sig av verktyg för digital demokrati internt så blir strukturen för beslutsfattande transparent och tillgänglig för alla medlemmar. Handlingar kan laddas upp på ett standardiserat sätt och läsas av alla. Öppenhet skapar förtroende och samarbete.

Redo för en global demokratirevolution?

All förändring börjar med dig! 

>