Utkast på layouter

1

Utforska: Ska vi samarbeta med kontantuppropet?

Så länge Riksbanken inte ger ut svenska kronor i elektronisk form, så skulle ett kontantlöst samhälle i praktiken betyda att vi avskaffar vår gemensamma statligt utgivna valuta, den svenska kronan, och istället använder valutor skapade av privata vinstdrivande företag. Eftersom den som har makten över samhällets... [Läs mer]

Current Progress
Current Progress
Current Progress
Current Progress
Current Progress

2

Formulera förslag: Ska vi samarbeta med kontantuppropet?

Så länge Riksbanken inte ger ut svenska kronor i elektronisk form, så skulle ett kontantlöst samhälle i praktiken betyda att vi avskaffar vår gemensamma statligt utgivna valuta, den svenska kronan, och istället använder valutor skapade av privata vinstdrivande företag. Eftersom den som har makten över samhällets... [Läs mer]

Current Progress
Current Progress
Current Progress
Current Progress
Current Progress

3

Besluta: Ska vi samarbeta med kontantuppropet?

Explain exactly what this module will teach them, and use names of individual lessons if you can. You might want to include the number of lessons, the length of each lesson, or any other information. But make sure you focus on the benefits that the customer would get just by taking this module on it’s own

Current Progress
Current Progress
Current Progress
Current Progress
Current Progress
>