Tillsammans bygger vi framtidens smarta demokrati


Inkluderande process

Maximera allas demokratiska inflytande i en transparent och öppen beslutsprocess. Varje deltagare kan välja sin nivå av engagemang.

Smartare beslut

Utnyttja din organisations kollektiva kunskap och intelligens. Gör förutsägelser om konsekvenserna av olika val och fatta smartare beslut tillsammans.

Maximera nyttan

Fatta rätt beslut för alla berörda parter. Vikta beslut efter styrkan på de inblandades preferenser så alla deltagare blir maximalt nöjda med utfallet över tid. 

Få saker gjorda

Kombinera effektivitet med kreativ frihet: rätt person på rätt plats bestämmer och verkställer vid rätt tillfälle. Slipp onödig byråkrati och tidsförluster.


Vilka är vi?

Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som har till syfte att stödja, främja och förbättra demokratin i hela samhället. Vi jobbar med att:

 • Utveckla innovativa open-source-verktyg för digital demokratisk organisering, exempelvis Flowback.
 • Sprida kunskap och väcka intresse för effektiva demokratiska beslutsmetoder och organisationsformer genom föreläsningar och workshops.  
 • Stödja demokratiforskning och utveckla organisationers interndemokrati.


VAD ÄR Digital demokrati?

Trött på dagordningar, protokoll och möten utan slut? Trött på att sitta av timmar innan frågan du brinner för kommer upp för diskussion? Trött på dåliga chefer och politiker som bestämmer i frågor där de saknar kompetens? Vill du inte bara "bli lyssnad på" utan vara med och bestämma i frågor där du har viktig kunskap och kompetens att bidra med? 

Då har vi en positiv nyhet. Framtidens digitala demokrati är på väg! Smartare, effektivare och säkrare än någonsin. Med hjälp av moderna beslutsverktyg baserade på principer från neurala nätverk och blockkedjeteknik kan du utnyttja kraften i din organisations kollektiva intelligens på ett 100% säkert, rättvist och transparent sätt. 

Testa Flowback - vårt nya verktyg för demokratisk organisering och kom med oss på en resa där din organisation kommer börja fungera som ett effektivt självstyrande neutralt nätverk: rätt person får rätt beslutandemakt i sitt specialistområde. Flowback är open source och tillgängligt för alla. 

VAD ÄR FLOWBACK?


Vi arbetar just nu med att färdigställa och släppa Flowback 1.0, vårt nya verktyg för digital demokratisk organisering. Syftet med Flowback är att hjälpa organisationer och företag att styra sig själva demokratiskt, fatta välgrundade beslut och verkställa besluten effektivt.

1

Diskutera

I processen inför ett beslut är det viktigt att allas idéer, argument och fakta kommer upp på bordet. Flowback har verktyg för:

 • Arbetsgrupper
 • Videomöten
 • Gemensam dokumenthantering
 • Förutsäga konsekvenser
 • Diskussionsforum & chatt
 • Formulera förslag
 • Utvärdera argument
2

besluta

För att fatta beslut är det viktigt med säkra röstningsmetoder där deltagarnas identitet kan verifieras. Flowback har verktyg för:

 • Ja/nej-omröstningar
 • Rankning
 • Viktad rankning
 • Rösta om mötestider
 • Delegera röster
 • Säkerhet och transparens
 • Anonyma omröstningar
3

Verkställ

För att verkställa beslut är det viktigt med tydlig arbetsdelning där beslut kan fattas nära dem som ska verkställa. Flowback har:

 • Grupper
 • Kanban-tavlor
 • Tilldela arbetsuppgifter flexibelt
 • Epost-utskick och påminnelser

BYGG FRAMTIDENS DEMOKRATI MED OSS


Vår ambition är att utveckla Flowback till en komplett helhetslösning som stödjer organisationer och företag hela vägen från faktainsamling och diskussion till bra beslut och effektivt verkställande av besluten.

Därför vill vi expandera Flowback med fler verktyg, exempelvis att visualisera debatter och argument, göra budget-prioriteringar, hantera donationer/medlemsavgifter, samt avancerade verktyg för dataanalys, epost-hantering och självorganisering i nätverk. 

Men ska vi klara detta behöver vi ditt stöd. Vill du hjälpa oss att hjälpa andra? Engagera dig som medlem, utvecklare eller bidragsgivare nu: 

Våra största demokratihjältar

Du som donerat över 2000:- hamnar på vår lista över demokratihjältar om du vill.

Nr 1: Dave, matematiker 60 000:-

Nr 2: Kevin Triplett 56 000:-

Nr 3: Andrés Gutiérrez Castellá, statistiker 2000:- 

Nr 4: Anonym, sjuksköterska, 2000:- 


BLI EN DIGITAL DEMOKRAT

VÅRA PARTNERS

BLI partner

Din organisation börjar använda vårt forum Flowback för att förbättra er interndemokrati.

BLI medlem/donera

Du eller din organisation blir stödmedlem i vår ideella förening för digital demokrati.

BLI utvecklare

Hjälp till med utveckling av våra digitala demokrativerktyg, ansök till vårt team!

>